Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Acidovsky
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viaciarka ciarka
Acidovsky
Acidovsky

April 23 2017

Acidovsky
1222 c82b
How many times?
Acidovsky
I i idź, wbrew przeciwnościom tego świata.
I i idź, nawet jak nie masz już do kogo wracać.
I i idź, naprawdę do stracenia nie masz nic,
zobacz co w życiu weryfikuje i zmienia w sny.
— W.E.N.A. - Podstawowe Instrukcje
Acidovsky
Przestań być lojalny wobec ludzi, którzy kłamią. To nie jest warte Twojego wysiłku, czasu i poświęcenia.
Acidovsky
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaoll oll
Acidovsky
Acidovsky
#467
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaoll oll
Acidovsky
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaoll oll
Acidovsky
Gdybyś nie istniała, miastu by wygodniej się żyło

April 22 2017

Acidovsky
8616 8433 500
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko
Acidovsky
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Acidovsky
5530 34d0
Acidovsky
Czasem zmiana perspektywy pokazuje, co straciłeś.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Acidovsky
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Acidovsky
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Acidovsky
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Acidovsky
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl