Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

Acidovsky
1306 b0af
Acidovsky
Zniszczony i zdeptany.
Przez ludzi, słowa i myśli.
Acidovsky
Znowu ktoś wita i pyta co u mnie słychać?
Po chuj się pytasz jak cię to gówno obchodzi i tak,
Schematy, pozory, chory jestem od tego,
Nienawiść się w sercu rodzi, nie wiem dlaczego.
— Leff - Siła Przebicia
Acidovsky
Wszystko zaczęło się od słowa i od słowa zginie.
Acidovsky
Przeszłość jest mostem, który płonie. Przyszłość to wolność, świadoma banicja.
— Bisz (B.O.K.) & Pawbeats - Banicja

December 16 2017

Acidovsky
9751 743c 500
Acidovsky
Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi viaihearvoices ihearvoices
Acidovsky
6280 65a5
Reposted fromverronique verronique viaihearvoices ihearvoices
Acidovsky
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viaxannabelle xannabelle
Acidovsky
5760 6a58
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaoutofmyhead outofmyhead
Acidovsky
9746 0dbd 500
Acidovsky
Beams of fire sweep through my head
Thrusts of pain increasingly engaged
Sensory receptors succumb
I am no one now only agony
— Meshuggah - Bleed

December 05 2017

Acidovsky
5389 104b 500
Acidovsky
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viablackheartgirl blackheartgirl

December 03 2017

Acidovsky
Nie bardzo umiem w życie. 
Nie bardzo mi to przeszkadza.
Bo tak naprawdę nie bardzo mi już zależy.
Acidovsky
4415 b3fb
Acidovsky
4412 0205
Acidovsky
4396 5d46

December 02 2017

Acidovsky
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl