Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Acidovsky
Najlepiej będzie, jak zniknę. Na dobre.

July 18 2017

Acidovsky
Nie mówię co u mnie, bo to nikogo nie obchodzi.
Acidovsky
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Acidovsky
Moi Drodzy,nadchodzą najgorsze czasy.
Słońce swieci.... wiec znów trzeba udawać ze wszystko jest Ok
Acidovsky
1612 194a 500

July 17 2017

Acidovsky
Góra usypana z moich błędów ciągle rośnie.
Acidovsky
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Acidovsky
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Acidovsky
Acidovsky
- Zaczynam się zastanawiać po co mi to wszystko.
- A to jest ciekawe pytanie. Na które raczej nie będziesz znał zbyt szybko odpowiedzi.
— Pewnie masz rację.

July 16 2017

Acidovsky
Acidovsky
Jestem aspołeczny, nie lubię ludzi.
— Wolę książki.
Acidovsky
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe
Acidovsky
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaboringsoup boringsoup
Acidovsky
– Masz czasem uczucie, że nic Ci się nie zdarzy? – Tak. I nic się nie zdarza, co z tego?
— The Sopranos (S01E08)
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viakotfica kotfica

July 15 2017

Acidovsky
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viasucznik sucznik
9426 2c26

coffee-coffee:

Click here for more coffee!

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasucznik sucznik
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viablubra blubra
Acidovsky
Reposted fromRynn Rynn viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl