Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Acidovsky
Nie zaczynaj czegoś, czego nie potrafisz skończyć.
— Siri Pettersen – Zgnilizna

March 28 2017

Acidovsky
Byli dziećmi czasu pogardy. I tylko pogardę mieli dla innych.
— Andrzej Sapkowski – Czas pogardy
Acidovsky
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaoll oll
2605 99cb 500
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
Acidovsky
Módl się za mnie słowami małego dziecka.
— Miuosh - Perseidy
Acidovsky

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Pokolenie Ikea

March 27 2017

Acidovsky
1984 7a76 500
Acidovsky
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll
Acidovsky
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Acidovsky
Ogarnąć życie. Znów nachodzą mnie wątpliwości, czy to w ogóle możliwe, czy ten zbiór przypadków, w który mało co ma z sobą związek (...) jest skłonny poddać się naszej woli. Mimo to próbuję, ponieważ jednego jestem pewny, że to za mało tylko żyć.
— Wiesław Myśliwski – Ostatnie rozdanie
Acidovsky
Albo weźmy przyjaciół. Tych co prawda ma się najmniej. Do tego w miarę upływu czasu wykruszają się, a nowi coraz rzadziej, z coraz większym trudem przybywają, jako że przyjaźń jest owocem wymagającym długiego dojrzewania, ta najtrwalsza rodzi się przeważnie w młodości, kiedy to jeszcze z radosną ufnością otwieramy się na ludzi, bo później narasta w nas nieufność, która prowadzi do wniosku, że prawdziwa przyjaźń powinna przechodzić próbę wieczności.
— Wiesław Myśliwski – Ostatnie rozdanie
Acidovsky
7567 67c3
Acidovsky
Acidovsky
We Poles, we say, 'Translations are like women: if they are beautiful, they are not true; if they are true, they are not beautiful.
— Sapkowski

March 26 2017

Acidovsky
Valar morghulis, ja chcę to usłyszeć, a potem już ciszę i bez talii kart
Zrobię co moje i pomszczę to wszystko bez zwycięstw jak Arya Stark.
Acidovsky
Acidovsky
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viakoloryzacja koloryzacja
Acidovsky
8592 add1 500
Reposted bypastelowe pastelowe
Acidovsky
I'm gonna make monday morning my bitch.
Acidovsky
8318 a2b6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl